Epigenetics

Jeg så nettopp ferdig The Ghost in Your Genes. Den handler om et tema jeg hørte om første gang for et par måneder siden, som heter epigenetics. Kort fortalt, handler det om at genetikk og arving av gener ikke er helt slik man har trodd til nå.

Man har trodd at genene til en person ble ført videre fra en generasjon til neste uforandret, og kun mutasjoner kunne forandre genene nevneverdig. Epigenetics prøver å forklare noe som er oppdaget de siste årene; nemlig at arvematerialet til en person har plutselig blitt forandret i en generasjon, og så ført videre til de neste generasjonene. Epi er gresk for “på”, og epigenetikk er genetikk oppå genene. Epigenetics sier at det er eget system som gjør at gener kan bli slått på eller av, avhengig av ytre faktorer, som f.eks. miljø eller stress. Dvs at miljøet til bestefaren din kan påvirke livslengden din, eller sjansen for at du får visse sykdommer. Det betyr at ens valg å ikke ta vare på sin egen kropp kan påvirke generasjonene som kommer etter deg også. Dine barn og barnebarn kan få kreft fordi du røyker!

Epigenetikk er både spennende og skremmende på samme tid. Hvis dette stemmer, så betyr det at man har et enda større ansvar for å ta vare på seg selv, for man tar da også vare på genene og helsen til kommende generasjoner. Det betyr også at man lettere kan forklare hvordan tretti tusen gener i genomet til mennesker kan ha så mye variasjon i seg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.