Murphy’s Law

Hvis man driver med datamaskiner, spesifikt programmering, og ikke har hørt om Murphy, så er man enten utrolig dum eller utrolig heldig. Her er en innføring i Murphy sine lover. I den forbindelse, så har jeg dette å si: Det finnes ikke perfekt kode. Det finnes kun kode som fungerer godt nok, og kode som ikke gjør det.