Weekend in Rome

I spent this last weekend in Rome. I got to see the Colosseum, Pantheon, Saint Peters’ Basilica, Piazza Navona and more.

Colosseum was the most impressive building. Even today in its broken-down state, it still is incredibly impressive. I would love to be able to take a 3d-tour of the place as it was when it was built. A good second best will be watching The Gladiator again soon! Continue reading “Weekend in Rome”

Ja Ja JavaZone

I got back from JavaZone last week; a 2-day Java-oriented programming conference. JavaZone 2010 was a very enjoyable and educational experience. I got to attend quite a few really good talks, including some good lightning talks. The most memorable talks in no particular order:

As you can see, most of these talks don’t have much to do with Java, but they were all great and might make me a better developer if I take just a bit of the wisdom to heart.

I was particularly impressed with the professional execution of the conference. Just about everything went smooth as could be (well, wifi at conferences is always a nightmare). Dinner and lunch was served to two thousand attendees with no more than a few minutes waiting once you queued up!

All in all a great conference! I am already looking forward to JavaZone 2011.

PS! If any of the above talks sound interesting, all the talks have been made available as videoes linked from the Javazone main page.

PPS! Here is the JavaZone 2010 music video:

Update

I guess this is the post where I say: Welcome to my new and improved website!

I’ve had a long pause in writing anything in this blog. Mostly due to laziness, but other contributing factors have been Getting Darkfall Released, followed by Moving Back To Norway, and last but in no way least: Becoming a Dad for The Second Time. That’s a time-consuming trilogy.

Well, all that has happened, and now I am back. I fixed my website (yay WordPress!), and I am going to be writing bits and pieces here again. At some point soon I am also hoping to put my experiences in the making of Darkfall into a post. When I do, it will be posted here.

Anyway, until the next post:

Have fun and code hard!

Epigenetics

Jeg så nettopp ferdig The Ghost in Your Genes. Den handler om et tema jeg hørte om første gang for et par måneder siden, som heter epigenetics. Kort fortalt, handler det om at genetikk og arving av gener ikke er helt slik man har trodd til nå.

Man har trodd at genene til en person ble ført videre fra en generasjon til neste uforandret, og kun mutasjoner kunne forandre genene nevneverdig. Epigenetics prøver å forklare noe som er oppdaget de siste årene; nemlig at arvematerialet til en person har plutselig blitt forandret i en generasjon, og så ført videre til de neste generasjonene. Epi er gresk for “på”, og epigenetikk er genetikk oppå genene. Epigenetics sier at det er eget system som gjør at gener kan bli slått på eller av, avhengig av ytre faktorer, som f.eks. miljø eller stress. Dvs at miljøet til bestefaren din kan påvirke livslengden din, eller sjansen for at du får visse sykdommer. Det betyr at ens valg å ikke ta vare på sin egen kropp kan påvirke generasjonene som kommer etter deg også. Dine barn og barnebarn kan få kreft fordi du røyker!

Epigenetikk er både spennende og skremmende på samme tid. Hvis dette stemmer, så betyr det at man har et enda større ansvar for å ta vare på seg selv, for man tar da også vare på genene og helsen til kommende generasjoner. Det betyr også at man lettere kan forklare hvordan tretti tusen gener i genomet til mennesker kan ha så mye variasjon i seg.

Kloning

Denne helgen kjøpte jeg ny harddisk til linux-boksen min. Den gamle harddisken hvinte som en sliten sekkepipe spillt av en full skotte. Det tok litt tid å finne informasjonen jeg trengte, og det jeg fant var spredt på flere sider. Siden jeg pleier å glemme sånne ting til neste gang jeg trenger det, skrev jeg ned hva jeg gjorde, og la det ut her på hjemmesiden min som en How-to artikkel.

I den forbindelse fjernet jeg “programmering” fra venstre menyen, og erstattet den med “artikler”. Jeg får prøve å rettferdiggjøre siste r’n i “artikler” etterhvert.

Ubuntu

Nå har jeg visserlig installert Ubuntu hjemme!

Det har tatt sin tid, spesiellt pga adsl-modemet mitt er av gresk type, som i tillegg er usb-basert, og dermed krever ekstra konfigurering og rekompilering av kernel.

Men.. nå er det gjort. Ubuntu er linux gateway og firewall’n min, og jeg har webserver, mysql, bugzilla, dokuwiki, subversion, og snart en eller annen form for servlet container. *pust*

Eneste jeg mangler nå er nok fritid til å bruke alt dette spennende nye greiene!