Nov 28 2005

Menneskehjernen

Jeg driver og leser en bok om menneskehjernen for tiden (a href=”http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0553816195/qid=1133216266/sr=8-1/ref=pd_ka_1/203-7842440-6227113″The Human Mind/a).br /br /Boken er halveis basert på en BBC serie med samme tema. Den gir til tider litt for mye informasjon, men har mange artige antekdoter, fordi for å studerer hvordan hjernen fungerer, studerer man hjerner som ikke fungerer optimalt.br /Bl.a. personer som har krysskoblinger mellom syns- og smaksansen som gjør at de kan “smake” fargen grønn.br /br /Absolutt verdt en gjennomlesing hvis man har litt interesse for hvordan den grå massen fungerer.